Điện máy và phụ kiện
Máy mài 2 đá 550W
Máy mài 2 đá 550W

1.100.000 đ

Máy rửa xe gia đình 1800W
Máy rửa xe gia đình 1800W

1.300.000 đ

Máy  bơm rửa xe gia đình 2000W
Máy bơm rửa xe gia đình 2000W

1.650.000 đ

Máy mài 2 đá 370W
Máy mài 2 đá 370W

900.000 đ

Máy rửa xe Osuka
Máy rửa xe Osuka

1.650.000 đ

Bộ hẹn giờ KG316T-II
Bộ hẹn giờ KG316T-II

170.000 đ

Máy bơm đơn 12V
Máy bơm đơn 12V

180.000 đ

Máy rửa xe Boss 2000W
Máy rửa xe Boss 2000W

1.550.000 đ

Rờ le bơm tăng áp 125W
Rờ le bơm tăng áp 125W

260.000 đ

Máy rửa xe V1 (Eden X2)
Máy rửa xe V1 (Eden X2)

1.650.000 đ

Van Điện Từ UNID
Van Điện Từ UNID

190.000 đ

Máy bơm chìm 150W - 12V
Máy bơm chìm 150W - 12V

500.000 đ

Máy rửa xe Ergen
Máy rửa xe Ergen

1.550.000 đ

Máy bơm đôi 12V
Máy bơm đôi 12V

320.000 đ

Máy  bơm rửa xe  1800W (có khung)
Máy bơm rửa xe 1800W (có khung)

1.400.000 đ

Súng cho máy rửa xe
Súng cho máy rửa xe

140.000 đ

0969344778